Samfunnsansvar

Kronsteingruppen og Byggteam Hadsel har ikke bare trivselen og tryggheten til sine ansatte i fokus. Vi har også et sterkt og levende samfunnsengasjement. Kronsteingruppen ønsker å ta sin del av ansvaret og bidra til verdiskapning, bærekraftig økonomi og et godt miljø og lokalsamfunn. Gjennom materialvalg, materialutnyttelse og forsvarlig avfallshåndtering tar Byggteam Hadsel sin del av miljøansvaret.

Å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge er et annet viktig samfunnsansvar som Kronsteingruppen ser på som sin hjertesak. Vi ønsker at alle barn og unge, uavhengig av hvilken bakgrunn de kommer fra, skal få delta i de aktivitetene de ønsker og liker. Vi støtter derfor de lokale breddeaktivitetene for barn og unge.

Lokal verdiskapning er et annet viktig samfunnsansvar for ByggTeam Hadsel og Kronsteingruppen. ByggTeam Hadsel er et lokalt eid selskap som også legger igjen verdier lokalt. Vi velger alltid lokale underleverandører der det er mulig. Vi tror også at lokale leverandører kjenner de lokale forholdene best.

I tillegg til lokal forankring, har Kronsteingruppen og ByggTeam Hadsel stor tro på gode møtesteder for bransje og næringsliv. Slik utveksles kunnskap og inspirasjon. Slik bygges relasjoner, samarbeid og lokale og regionale nettverk. Kronsteingruppen er stolt og engasjert deltaker på en rekke konferanser, messer og bransjedager i regionen.