Miljø

Kronsteingruppen og ByggTeam Hadsel ønsker å sette minst mulig avtrykk på miljø og klima. Effektiv materialutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering og bevissthet omkring miljøpåvirkning er en sentral del av våre byggeprosjekter. ByggTeam Hadsel velger bærekraftige materialer, gjenbruk og effektiv utnyttelse av materialene for å spare miljøet.

Vi i ByggTeam Hadsel legger vår stolthet i et godt resultat, og også i et ryddig anleggsområde. Avfallet fra byggeprosjekter håndteres på en forsvarlig måte gjennom sortering og gjenvinning. ByggTeam Hadsel vet også at avfall kan finne veien til havet. Vi lar derfor ingenting ligge igjen etter oss. Kronsteingruppen har sertifisering som Miljøfyrtårn og jobber målrettet mot at alle selskapene i konsernet også skal sertifiseres.

ByggTeam Hadsel prøver å redusere utslippene under arbeid og velger fornybare energikilder der det er mulig. Kronsteingruppen og ByggTeam Hadsel oppfordrer markedet til å velge lokalt – ikke bare for å støtte opp om lokalt næringsliv, men også av miljøhensyn.