Kvalitet

Sammen med resten av Kronsteingruppen leverer ByggTeam Hadsel kvalitet i alle ledd av våre byggeprosjekter. Kvalitetskravene i plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter (TEK) og kundens egne krav til kvalitet sitter ytterst i fingerspissene når vi utfører arbeidet vårt. Gjennom kompetanse, innovasjon og godt samarbeid ønsker ByggTeam Hadsel å bidra til gode, varige og trygge bygg å bo, være og arbeide i. Alle våre oppdragsgivere kan være trygge på at dersom feil skulle oppstå underveis eller i etterkant av byggeprosessen, vil ByggTeam Hadsel alltid rette dette opp. Vi legger vår stolthet i et godt resultat.

For ByggTeam Hadsel er det viktig at de ansatte opplever faglig og personlig utvikling og har anledning til å kontinuerlig heve kompetansen sin. Ansatte som er faglig oppdaterte, stolte og engasjerte i jobben sin gjør også en god jobb for våre kunder. ByggTeam Hadsel ønsker å være din foretrukne leverandør av byggetjenester fordi vi utfører håndverk av høy kvalitet, fordi vi leverer til avtalt pris og innen avtalt tid og fordi vi har konkurransedyktige priser.