HMS

ByggTeam Hadsel tar kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet på alvor. Kronsteingruppen med alle sine entreprenører skal alltid være trygge arbeidsplasser og har derfor stort fokus på KS- og HMS-arbeid hele veien fra planlegging til ferdigstillelse av et byggeprosjekt. For å gjøre en forsvarlig jobb kreves gode rutiner og tydelig regler. Kronsteingruppens HR-avdeling jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet og sikkerheten til våre ansatte. En del av arbeidet med HMS er også arbeidet med bedriftskultur og holdninger til HMS, slik at alle våre medarbeidere skal føle seg trygge på hverandre. Alle våre oppdragsgivere har også fullt innsyn i det sikkerhetsarbeidet som vi gjør på prosjekter.